Ut i det fria – ett initiativ mot TBE

Ett stort litet hot

Att vara aktiv utomhus är ett av de bästa sätten att ta hand om sin hälsa, för alla åldrar. Och att vi som bor här i Sverige vill passa på att vara ute och njuta när gräs och gröda gror är rätt självklart. Men det finns ett stort litet hot mot vårt kärleksförhållande till den svenska sommaren, nämligen fästingen. 

TBE är en fästingburen virussjukdom och antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Fallen varierar något mellan åren men trenden är ökande. Tyvärr har inte svenskarnas kunskap ökat i samma takt som sjukdomen. Enligt en SIFO-undersökning som Pfizer genomförde förra året, saknar allmänheten kunskap om TBE och hur man kan skydda sig mot sjukdomen. En förutsättning för att TBE ska minska i Sverige är att det finns kunskap om sjukdomen och hur man skyddar sig mot den. 

TBE sprider sig både västerut och söderut i Sverige och i resten av Europa.
2019 rapporterades flest antal fall i Stockholm, Västra Götaland , Uppsala följda av Södermanland och Västmanland.

Ut i det fria – ett initiativ mot TBE

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronavirus och sjukdomen covid-19.

"Ut i det fria" är ett initiativ mot TBE i Sverige som genomförs av oss på Pfizer tillsammans med 1,6- och 2,6 miljonerklubbenmiljonersklubben och Orienteringsförbundet. Initiativet har som målsättning att inspirera allmänheten till ett aktivt liv utomhus och samtidigt uppmärksamma och öka kunskapen kring den fästingburna sjukdomen TBE samt vad man kan göra för att skydda sig mot den. 

 

– Vi är glada att vara en del av initiativet Ut i det fria, då det talar specifikt till våra medlemmar som ofta lever ett aktivt liv. Vi är ute i skog och mark, i skärgården, i naturen. Vi bryr oss mycket om vår hälsa. Och det är oroande att det är så få som har kunskap om en sjukdom som kan bli så allvarlig. Det vill vi ändra på, säger Alexandra Charles, Grundare och Ordförande, 1,6- & 2,6- miljonerklubben.

– Orienterare vistas kontinuerligt i skogen och riskerar därför att drabbas av TBE. Så fort det är varmare än 5 grader finns det fästingar i Sverige. Det här känns angeläget att informera om och därför är ”Ut i det fria” en viktig kampanj, säger Svenska Orienteringsförbundets chef Susanne Söderholm.

TBE är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer med bestående besvär. Det finns idag ingen medicin som botar TBE och därför är det viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer. Genom initiativet Ut i det fria vill vi öka kunskapen om både sjukdomen TBE och vad man kan göra för att skydda sig, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer.

TBE- och fästingfakta

5 plusgrader 

Fästingen lever och är aktiv när temperaturen överstiger fem plusgrader så risken för smitta finns under större delen av året.

Gräs

Fästingar finns där gräs finns, inte bara i skogen.

TBE sprider sig

Riskområdena blir fler och större till ytan. Du kan drabbas av TBE på andra platser än Stockholms skärgård.

Se TBE-karta

TBE kan inte botas

Många tror att sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller specifika mediciner mot TBE men vaccin är det enda skyddet mot TBE idag.

Från 1 år 

Barn kan också drabbas av TBE och vaccin kan ges från ett års ålder. 

3 doser + påfyllnadsdoser 

För att ha ett fullgott skydd mot TBE behövs tre doser av vaccin och påfyllnadsdoser enligt rekommenderat schema.

Om du har missat din påfyllnadsdos

Om du har missat din påfyllnadsdos behöver du inte börja från början. Det räcker med en spruta och sen kan du fortsätta enligt schemat.
 

Initiativtagare till "Ut i det fria"

Orienteringsförbundet

Orientering är lika mycket en motionsform som en naturupplevelse där du själv kan välja svårighetsgrad och miljö. Svensk orientering har verksamhet för alla åldrar och nivåer upp till landslag. 

Läs mer på svenskorientering.se
PP-FSM-SWE-0413_april2020

1.6- och 2.6 Miljonerklubben

Klubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort. En av organisationens hjärtefrågor är att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. Klubben driver även egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning. 

Pfizer – Fler år till livet och mer liv till åren

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. 

Följ oss gärna på Facebook på facebook.com/utidetfria

 

PP-FSM-SWE-0403_april2020