Ett fästingbett kan räcka. Det finns vaccin som skyddar.

Om du bor eller vistas i områden där fästingar och TBE-smitta förekommer är det viktigt att vaccinera dig mot TBE, fästingöverförd hjärninflammation.

Om du också ska vaccinera dig mot covid-19, tänk på att du rekommenderas att inte ta något annat vaccin 7 dagar innan och efter varje dos covid-19 vaccin.
Läs mer: Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

HITTA VACCINATÖR

PP-FSM-SWE-0547_april2021

TBE (Tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

Läs mer om TBE här

Hur skyddar jag mig mot TBE?

Idag finns ingen medicin som botar TBE och den behandling som ges syftar till att lindra symptomen. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

Skydda dig mot fästingar och TBE

Hur ofta ska man vaccinera sig mot TBE?

Vem bör vaccinera sig?

Bor du eller vistas du i något av de områden där TBE förekommer? Då bör du överväga att vaccinera dig mot TBE.

Bör du vaccinera dig mot TBE?

TBE-karta

Hitta din närmaste vaccinatör

Barn kan också drabbas av TBE och kan få allvarliga symptom som kan påverka skolarbetet.

Folkhälsomyndigheten sänkte 2013 den åldersgräns där man börjar rekommendera TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

HITTA VACCINATÖR NÄRA DIG

Om Ut i det fria – Ett initiativ mot TBE

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronavirus och sjukdomen covid-19.

Ut i det fria är ett initiativ mot TBE i Sverige som genomförs av oss på Pfizer tillsammans med 1,6-miljonersklubben och Orienteringsförbundet. Initiativet har som målsättning att uppmuntra allmänheten att spendera mer tid utomhus och i riskområden för TBE öka den generella kunskapen om sjukdomen och vad man kan göra för att skydda sig.

Läs mer

TBE drabbar också barn

Studier vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visade att små barn också drabbas av TBE. Symptom som huvudvärk, trötthet, minnes- och koncentrationsproblem kan vara långvariga och inte sällan påverkas skolarbetet. Barn över 1 år som vistas i riskområden för TBE rekommenderas vaccination.

Hur ofta ska man vaccinera sig mot TBE?

Vaccinationsschema

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar. För att behålla sitt skydd behöver man fylla på enligt rekommenderat schema.

TBE-spridning

Fästingburna TBE sprider sig både västerut och söderut i Sverige.
Antalet fall varierar mellan åren. Totalt sett handlar det dock om en uppåtgående trend och en långsam men tydlig spridning.

TBE-karta

Så tar du bort en fästing

1. Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare när du tar bort fästingen.

2. Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt.

3. Dra försiktigt rakt ut.

Se vår instruktionsfilm