Vem kan smittas av tbe?

Du som bor eller planerar att vistas i framför allt södra och mellersta Sverige riskerar att bli biten av en fästing som bär på TBE-virus. En rad kommuner har dessutom en förhöjd förekomst av TBE.8 Fästingarna i sin tur finns i flera olika miljöer.

Här kan du smittas.

Folkhälsomyndigheten kartlägger varje år var i landet människor har smittats av TBE.9 Det har resulterat i en lista på kommuner med förhöjd förekomst av TBE-smitta. Dessa kommuner ligger från Skåne i syd till Gävleborg i norr. De senaste åren har riskområdet vuxit, framför allt kryper smittan allt längre norrut.10 Detta kan bero på klimatförändringar, men även på andra orsaker.

Hitta vaccinatör

Hur tänker du om risken?

“Jag bor inte i 
ett riskområde.”

Idag har Folkhälsomyndigheten konstaterat att fästingar med TBE är vanligast i södra och mellersta Sverige, men sjukdomen sprids gradvis norrut. Vissa kommuner har förhöjd förekomst av TBE. Dessa ligger från Skåne i söder till Gävleborg i norr.11 Om du bor i eller planerar att besöka södra eller mellersta Sverige kan det vara en god idé att vaccinera sig.

“Jag blir aldrig biten av fästingar.”

Det räcker med ETT bett av en fästing som bär på viruset för att du ska smittas. Det spelar ingen roll om du har blivit biten förut – eller om det är första gången. Ungefär en tredjedel av de som drabbats av TBE har inte märkt att de blivit bitna.12

“Jag är aldrig 
ute i skogen.”

Fästingar finns inte bara i skogen utan också i parker, trädgårdar, längs gångstigar och i andra miljöer där vi människor gillar att vara; gräsmattor, löpspåret, golfbanor, stränder, rastplatser eller andra utomhusmiljöer.

“Jag brukar plocka bort fästingar direkt.”

Viruset finns i fästingens spottkörtel och kan därför smitta direkt vid bettögonblicket.13 Däremot kan det vara bra att ta bort fästingen för att minska risken för annan smitta, till exempel Borrelia.

Fästingar trivs där du trivs.

Fästingar är vanliga i många olika miljöer. De finns i skog och mark, men också på andra platser där även vi människor gillar att vara: i trädgårdar och parker, på golfbanan eller längs joggingspåret. Fästingarna kan övervintra helt infrusna i is och sedan bli aktiva när temperaturen stiger. Fästingsäsongen kan därför variera från år till år och över olika delar av landet. Det är fullt möjligt att smittas av TBE även under vintermånaderna.14

Läs mer om TBE

Ett fästingbett räcker.

Även om du inte upplever att du brukar få så många fästingbett är 
det bra att tänka på att ett enda bett, kanske ditt första, räcker för 
att smittas av TBE-virus.15 En del blir bitna av fästingar utan att märka det. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan därför smitta direkt vid bettet.16

Mer om symptom

Ungefär en tredjedel av de som drabbats
av TBE...

har inte märkt att de blivit fästingbitna.17

Läs mer om hur TBE drabbar

Barn kan också smittas av TBE.

Att springa barbent genom en sommaräng, leka kurragömma i skogen, mysa med husdjur eller utforska trädgårdens alla skrymslen – ja det förknippar många med en lycklig barndom. Barn blir bitna av fästingar och kan ha svårt att märka dem. Därför är det klokt att vaccinera hela familjen mot TBE – ni kan oftast göra det tillsammans!

Hitta vaccinatör – skydda din hjärna

Referenser

8. Folkhälsomyndigheten, Områden med förhöjd förekomst av TBE, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/omraden-med-forhojd-forekomst-av-tbe/  [Hämtad: 2024-02-12]
9. Folkhälsomyndigheten, Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?tab=tab-report [Hämtad: 2024-02-12]
10. Folkhälsomyndigheten, Områden med förhöjd förekomst av TBE
11. Folkhälsomyndigheten, Områden med förhöjd förekomst av TBE
12. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/ [Hämtad: 2024-02-12]
13. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
14.SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Fästingar även på vintern, https://www.slu.se/ew-nyheter/2023/7/fastingar-aven-pa-vintern/ [Hämtad: 2024-02-12]
15. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
16. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
17. 1177, TBE - Fästingburen hjärninflammation,  https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe---fastingburen-hjarninflammation/ [Hämtad: 2024-02-12]

.