Frågor och svar om TBE och fästingar

Här hittar du frågor och svar om TBE och fästingar.

Vanliga frågor och svar

 1. Hur kan jag skydda mig mot TBE?

  Det bästa sättet för dig att få ett skydd mot TBE är att vaccinera dig. Om du vill skydda dig mot fästingbett ger täckande kläder ett visst skydd.43 Fästingmedel som kan köpas på apotek kan ha effekt men ger inget tillförlitligt skydd.

  Läs om vaccinering

 2. Hur ofta ska jag ta en påfyllnadsdos av vaccinet?

  För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter vart femte år.44 Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar. Rådgör med din vaccinatör.

  Vaccinationsschema
  Hitta din vaccinatör

 3. Får jag en röd ring på huden av TBE?

  Nej, det får du bland annat av Borrelia.45

 4. Blir jag återställd om jag får TBE?

  Du kan bli återställd. Men en del drabbas för livet.46

  Läs om hur TBE drabbar

 5. Kan barn vaccinera sig mot TBE?

  Ja, barn kan vaccinera sig från ett års ålder.47

  Mer om barn och TBE

 6. Kan jag vaccinera mig om jag är gravid eller ammar?

  Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en säker bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vacciner passerar över till modersmjölk. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är ytterst angeläget att få skydd mot TBE.48 Prata med din läkare om detta.

 7. Är Borrelia och TBE samma sak?

  Nej, det är två helt olika sjukdomar.

 8. Vad kan jag göra om jag glömt när jag tog min senaste dos?

  Om du är osäker på hur ofta man ska ta TBE-vaccin för att vara skyddad kan du kontakta vaccinatören där du tog din senaste vaccination. Vaccinationsmottagningar brukar spara information i sitt journalsystem och har oftast möjlighet att hitta historiken för dem som är vaccinerade på sina mottagningar. Oftast räcker det med att ta en engångsdos, en så kallad “catch-up”, för att komma i fas med vaccinationsschemat.

  Hitta din vaccinatör

Referenser

43. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/ [Hämtad: 2024-02-12]
44. 1177, Vaccination mot TBE, https://www.1177.se/undersokning-behandling/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/  [Hämtad: 2024-02-12]
45. 1177, Borrelia,  https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/borrelia/  [Hämtad: 2024-02-12]
46. 1177, TBE - Fästingburen hjärninflammation,  https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe---fastingburen-hjarninflammation/ [Hämtad: 2024-02-12]
47. 1177, Vaccination mot TBE
48. Region Stockholm - Vårdgivarguiden, TBE Vaccination https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/tbe [Hämtad: 2024-02-16]
 

.