Om TBE och fästingar

TBE-virus sprids av fästingar och kan leda till allvarlig sjukdom. Ofta förs viruset över direkt vid bettet. TBE som sprids till hjärnan eller hjärnhinnorna kan ge livslånga besvär och svåra symtom.34

Det här är TBE

TBE står för Tick-Borne Encephalitis (fästingburen hjärninflammation). Det är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Det finns inget botemedel mot TBE. Därför är det viktigt att vaccinera sig. Även barn från ett års ålder kan vaccinera sig.35

Rätt och fel om TBE
Så tar du bort en fästing

Så sprids TBE-virus

Fästingar lever på att suga blod från djur och människor. De biter oftast smådjur och fåglar, som kan föra fästingarna vidare över långa avstånd. Om du eller ditt husdjur vistats utomhus – i skog, gräs, trädgård eller i parkmiljö, bör du kolla igenom huden efteråt. Fästingar är mycket små och kan vara svåra att upptäcka. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan därför smitta direkt vid bettet.36

Riskerar du att smittas?

Akuta symtom på TBE

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter en till två veckor få influensaliknande symptom. Till exempel:

 • Lindrig feber
 • Värk i huvud och kropp.

Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. 

För några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symptom:

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar 
 • Påverkat allmäntillstånd. 

Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.37

En del kan få livslånga symtom.

TBE som spridits till hjärnan eller hjärnhinnorna kan leda till ett eller flera neurologiska symtom, till exempel:

 • Kraftig huvudvärk
 • Hög feber
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förlamning
 • Ljuskänslighet
 • Tremor (darrningar)
 • Balansstörning
 • Talrubbningar
 • Gångsvårigheter

Besvären kan bli livslånga och påverkar många delar av vardagen.38

Hur drabbar TBE?

Rätt och fel om TBE.

“TBE går att bota med antibiotika.”

Nej, mot TBE finns inget botemedel.39 Du tänker nog på borrelia.

“Fästingen måste sitta länge för att jag ska kunna bli smittad av TBE.”

Fel. TBE-viruset kan överföras direkt vid bettet.40

“TBE finns typ bara i skärgården.”

Fel. Fästingar som bär på TBE-virus finns i många kommuner i framförallt södra och mellersta Sverige, även i inlandet.41

 

Så tar du bort en fästing.

TBE-virus överförs oftast omedelbart efter bettet, men med andra sjukdomar – till exempel Borrelia – kan det ta ett tag innan det förs över från fästingen till människan. Därför ska du avlägsna alla fästingar du hittar så fort som möjligt.42

1. Använd en pincett eller en fästingborttagare
2. Tag/nyp tag i fästingen så nära dess mundelar som möjligt
3. Drag rakt ut.

Se instruktionsfilm om fästingborttagning här

Referenser

34. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/
[Hämtad: 2024-02-12]
35. 1177, TBE - Fästingburen hjärninflammation, https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe---fastingburen-hjarninflammation/ [Hämtad: 2024-02-12]
36. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
37. 1177, TBE - Fästingburen hjärninflammation
38. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
39. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
40. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
41. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)
42. 1177, Fästingbett, https://www.1177.se/olyckor--skador/bett-stick-och-vaxter/fastingbett/ [Hämtad: 2024-02-12]

.