Skydda din hjärna mot TBE

TBE (Tick-Borne Encephalitis) orsakas av ett fästingburet virus som kan angripa hjärnan. För en del som drabbas förändras livet för alltid.1 Det finns inget botemedel. Men det finns vaccin.

Miljoner svenskar bor i riskområde för TBE.

Det är störst risk för TBE i södra och mellersta Sverige – och viruset sprids gradvis norrut. En lång rad kommuner har också bedömts ha förhöjd förekomst av TBE.2 Fästingarna som sprider sjukdomen finns i en mängd olika miljöer, ofta på platser där även människor trivs.

Läs mer om risken att bli smittad

TBE kan drabba hjärnan
och ge livslånga besvär.

TBE kan utvecklas till allvarlig sjukdom och förändra en person för alltid.3 Hos ungefär var tredje som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor vilket kan ge allvarliga besvär.4 Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att du vaccinerar dig mot TBE om du vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

Så kan TBE påverka livet

Det finns inget botemedel mot TBE. Men det finns vaccin.

Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande.5 Men det finns vaccin, som är tillgängligt via vaccinatörer. Det är enkelt att boka tid och att komma igång med sitt vaccinationsschema.

Läs mer om vaccinering

 

Tack alla som delar med sig av sina berättelser om TBE.

Varje år drabbas flera hundra svenskar av TBE – och antalet har ökat de senaste åren.6 Många av de som fått kvarstående besvär berättar om hur sjukdomen förändrat livet.7 I vår informationskampanj “Skydda din hjärna” låter vi berättelser från människor som drabbats av TBE skapa kunskap och förståelse kring sjukdomen och vikten av att vaccinera sig.

Så kan livet efter TBE kännas.

TBE kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Men hur känns sjukdomen för dem som drabbats? Berättelsen i filmen kommer från en person som drabbats av TBE.

Läs mer om hur TBE drabbar

“Det är som att ha miljoner tankar i huvudet samtidigt. Och man kan inte greppa en enda av dem.”

Citat från person som drabbats av TBE.

Läs mer om hur TBE drabbar

Referenser

1. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, TBE - Det hände mig, https://hjarnkraft.se/tbe-det-hande-mig/ [Hämtad: 2024-02-12]
2. Folkhälsomyndigheten, Områden med förhöjd TBE, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/omraden-med-forhojd-forekomst-av-tbe/ [Hämtad: 2024-02-12]
3. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, TBE - Det hände mig
4. 1177, TBE - Fästingburen hjärninflammation,  https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe---fastingburen-hjarninflammation/ [Hämtad: 2024-02-12]
5. Folkhälsomyndigheten, Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/  [Hämtad: 2024-02-12]
6. Folkhälsomyndigheten, Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?tab=tab-report [Hämtad: 2024-02-12] 
7. Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft, TBE - Det hände mig