TBE (Tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

TBE-fall i Sverige

TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Sen år 2000 har vi sett ett ökande antal fall. Fallen varierar något mellan åren men trenden är ökande. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat till 200-390 fall per år. 2019 rapporterades 358 fall.

Hitta vaccinatör

De vanligaste symtomen på TBE

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom.

Hos var 3:e smittad sprids viruset till hjärnan

Hos ungefär var tredje som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Du kan vaccinera dig mot TBE. Hitta vaccinatör

Det finns ingen medicin som botar TBE

Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Dödsfall är ovanligt, men ungefär 40 % av vuxna som blir sjuka får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet som leder till koncentrations och minnesstörningar. I vissa fall ger skador på nerver upphov till förlamningssymtom som också kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning och balanssvårigheter som följd. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

Du kan vaccinera dig mot TBE. Hitta vaccinatör

PP-FSM-SWE-0403_mars2020