Vaccinering mot TBE

Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men vaccin skyddar.

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar.

För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos vart femte år.
Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar. Prata med din vaccinatör om vad som gäller för dig. 

Vem bör vaccinera sig?

Om du bor eller vistas i riskområden för TBE bör du överväga TBE-vaccination. Se karta här till höger, som visar de regioner där det har rapporterats TBE-fall under de senaste åren. 

Fästingar med TBE-smitta kan finnas i riskområden där det finns gräs. De kan finnas i skogen, i trädgården, vid sjöar och fuktiga områden, i parken eller vid joggingspåret. De kan finnas vid campingplatser, vid sommarhuset eller i skärgården.

TBE-viruset överförs direkt vid fästingbettet. Om du ändå får en fästing på dig ska du plocka bort den så snart som möjligt med en pincett. Ta tag i fästingen och dra den rakt ut. Håll bettet under uppsikt och ta kontakt med vården om du får en stor röd ring som växer till runt bettet. 

Se karta

Utomlands finns ökad risk att smittas på Åland, i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna och i Ryssland. Smittrisk finns även i delar av Norge och Danmark (Bornholm).

Fästingar är aktiva när temperaturen överstiger fem grader. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de första åren. Därefter tas påfyllnadsdoser enligt vaccinationsschemat.

Barn äldre än ett år som vistas i riskområden rekommenderas också vaccination. Inför TBE-säsongen 2013 valde Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsenheterna i landet att sänka den åldersgräns där man börjar rekommendera vaccin till barn i riskområden från tre till ett år. Detta beror på att studier på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visat att även små barn kan drabbas av långvariga symptom som minnesproblem och orkeslöshet, vilket man tidigare inte trott.

Hitta närmaste vaccinatör

Är du allergisk?

Du som är allergisk mot ägg (ägg- och hönsprotein) ska berätta det för din läkare innan du vaccinerar dig mot TBE, eftersom det kan finnas spår­mängder av detta i vaccinet. Tål du mat som innehåller ägg (pannkaka eller sockerkaka) brukar du kunna vaccineras.

Är du gravid eller ammar?

Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en säker bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vacciner passerar över till modersmjölk. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är ytterst angeläget att få skydd mot TBE. Risker och fördelar ska övervägas noga. Prata med din läkare om detta.

Är du reumatiker?

Har du en så kallad autoimmun sjukdom som t ex reumatoid artrit (RA), SLE eller MS ska du alltid rådfråga din behandlande läkare innan du vaccinerar dig. Det är för att du inte ska riskera att drabbas av en försämring av din autoimmuna sjukdom.

 

Hur ofta ska man vaccinera sig mot TBE?

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar.

För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos vart femte år.
Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre än 50 år eller har nedsatt immunförsvar. Fråga din vaccinatör för att få reda på vad som gäller för dig.